Taflenni a chanllawiau

Rydym wedi cynhyrchu cyfres o ganllawiau am drefnu cynhaliaeth plant. Hefyd, mae gennym sawl canllaw i’ch helpu gyda rhai o’r materion gallech fod yn eu hwynebu fel rhiant sydd wedi gwahanu.

Penderfyniadau cynhaliaeth plant

Gwybodaeth i rieni sy’n prif ofalwr dyddiol eu plentyn (1.2MB) PDF

Yn egluro’r opsiynau gwahanol sydd ar gael i rieni ar gyfer trefnu cynhaliaeth plant.

Gwybodaeth i rieni sy’n byw ar wahân i’w plentyn (1.2MB) PDF

Yn egluro’r opsiynau gwahanol sydd ar gael i rieni sy’n talu cynhaliaeth ar gyfer trefnu cynhaliaeth plant.

Helpu rhywun rydych yn adnabod (811KB) PDF

Pethau i’w feddwl am os ydych yn helpu ffrind neu aelod o’r teulu gwneud trefniadau am eu plant.

Canllaw Siarad am arian (1.2MB) PDF

Eich helpu i baratoi i roi cytundeb teuluol ar waith, gan gynnwys beth i’w cynnwys a sut i reoli’r drafodaeth.

Cynhaliaeth plant ac aros yn ddiogel (326KB) PDF

Gwybodaeth am gynhaliaeth plant i bobl sy’n pryderu am gamdriniaeth neu drais yn y cartref.

Cefnogi teuluoedd sydd wedi gwahanu

Cymorth ymarferol i rieni sy’n gwahanu (1.2MB) PDF

Man cychwyn defnyddiol i rieni sy’n delio gydag ystod o faterion sy’n ymwneud â gwahanu. Mae’r pynciau yn cynnwys arian, budd-daliadau, tai, hawliau cyfreithiol a’r gyfraith, gofal plant a threfniadau magu plant.

Delio gyda’ch emosiynau ar ôl gwahanu (940KB) PDF

Cymorth i rieni sy’n delio gydag emosiynau nhw eu hunain a helpu plant i ymdopi pan fydd perthynas yn dod i ben.

Cysylltu gyda rhiant arall eich plentyn (1.3MB) PDF

Help gyda rhai o’r pethau emosiynol ac ymarferol efallai y byddwch am eu hystyried os ydych yn meddwl am ail sefydlu cyswllt.

Rheoli gwrthdaro gyda rhiant arall eich plentyn (844KB) PDF

Help i ddeall sut mae gwrthdaro yn effeithio ar blant a beth gall rhieni eu gwneud i ddatrys y problemau.

Magu plant ar y cyd ar ôl gwahanu (790KB) PDF

Help i ddeall sut gall y ddau ohonoch aros yn rhan o fywyd eich plant a gweithio gyda’ch gilydd er eu lles gorau nhw.

Am Opsiynau Cynhaliaeth Plant

Sut i gwyno am Opsiynau Cynhaliaeth Plant (307KB) PDF

Yn egluro proses cwyno Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Sut y mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol (760KB) PDF

Yn egluro sut y mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn delio gyda’ch gwybodaeth.