Canllaw trafod

Ar gyfer beth y mae’r canllaw trafod

Bydd y canllaw yma’n eich helpu i ddewis ble, pryd a sut i siarad gyda’r rhiant arall, yn ogystal â threfnu pa faterion rydych am drafod. Gallech ofyn i’r rhiant arall i weithio trwy’r canllaw ar wahân fel bydd cynllun gan y ddau ohonoch am ble rydych am ddechrau trafod.

Sut i ddefnyddio’r canllaw trafod

Gallwch ddarllen y canllaw ar-lein, neu gallwch lawrlwytho’r taflen waith canllaw trafod. Mae gan y daflen waith bylchau i chi allu gwneud nodiadau fel y byddwch yn cynllunio eich trafodaeth.

Darllenwch y canllaw cynllunio eich trafodaeth.

Lawr lwythwch y taflen waith canllaw trafod (100KB) PDF.

Camau nesaf

Unwaith eich bod yn hapus gyda’ch cynllun, y cam nesaf bydd i feddwl am sut fyddwch yn trin eich trafodaeth.

Ewch i Siarad am gynhaliaeth plant am awgrymiadau ar sut i siarad gyda rhiant arall eich plentyn.

Angen mwy o help?

Os ydych yn parhau i fod yn ddihyder am siarad gyda rhiant arall eich plentyn, darllenwch siarad am arian am gefnogaeth a chymorth pellach.

Os ydych yn poeni am ddadlau yn dechrau, darllenwch am reoli gwrthdaro ar ôl gwahanu.

Os ydych yn teimlo bod eich emosiynau yn drech arnoch, darllenwch delio gyda’ch emosiynau am fyw o awgrymiadau ar sut i ddelio gyda hwn.

Os ydych yn meddwl y byddwch yn elw o help proffesiynol, darllenwch Cyfryngu.