Y gost o fagu eich plentyn

Faint yw’r gost o fagu plentyn? Mae’n gwestiwn sy’n bwysig i rieni sydd wedi gwahanu, ac un y mae’n hanfodol i’w ateb pan fyddwch yn trafod cynhaliaeth plant gyda rhiant arall eich plentyn.

Gall y ffurflenni yma eich helpu i feddwl am y pethau sydd angen ar blant ac i weithio allan y gwir gost o fagu eich plentyn.

Defnyddiwch nhw i rannu’r arian rydych yn gwario ar eich plentyn i adrannau unigol, o glytiau i fabanod i adloniant i blant yn eu harddegau, ac yna gweithiwch allan pwy sydd yn y sefyllfa gorau i dalu am y rhain.

Pryd i ddefnyddio’r ffurflenni yma

Mae’r ffurflenni’n fwyaf defnyddiol i rieni sy’n gweithio gyda’i gilydd er mwyn trefnu cynhaliaeth plant. Os ydych yn ystyried gwneud cytundeb teuluol, mae’r ffurflenni’n ffordd ddefnyddiol o drefnu pwy fydd yn talu am beth a beth ddylai’r cyfraniad cynhaliaeth plant fod.

Gallant hefyd fod yn ddefnyddiol os ydych yn dilyn ein canllaw trafod. Cymerwch ychydig funudau i weithio allan beth sydd angen ar eich plentyn a beth yw cost y pethau hynny. Yna bydd gennych wir enghreifftiau wedi’u paratoi ar gyfer pan fyddwch yn siarad gyda’r rhiant arall.

Lawr lwythwch y taflenni'r Gost o fagu eich plentyn (83KB) PDF