Cymorth a chanllawiau

Rydym wedi darparu rhai ffynonellau cymorth, taflenni a gwybodaeth er mwyn eich helpu dod o hyd i sut i gyfrifo a siarad am gynhaliaeth plant, cofnodi cytundeb teuluol a rheoli eich arian.

  Cyfrifydd cynhaliaeth plant  

Cael arwydd o faint o gynhaliaeth plant gallech orfod ei dalu neu gallech ei gael trwy’r Asiantaeth Cynnal Plant (CSA).

  Ffurflen cytundeb teuluol  

Mae’r ffurflen yma yn hawdd i’w chwblhau a gall eich helpu chi a’r rhiant arall i gofnodi manylion eich cytundeb.

  Taflenni a chanllawiau  

Darllenwch ein taflenni ar drefnu cynhaliaeth plant a phryderon cyffredin i rieni sydd wedi gwahanu.

 

  Tabl budd-daliadau  

Manylion am y mathau gwahanol o gymorth ariannol gallech fod a hawl i’w cael fel rhiant.

  Canllaw trafod  

Darllenwch ein canllaw am drafod trefniadau cynhaliaeth plant gyda’r rhiant arall.

  y gost o fagu eich plentyn  

Faint yw’r gost o fagu plentyn? Mae’n gwestiwn sy’n bwysig iawn i rieni sydd wedi gwahanu. Defnyddiwch y ffurflenni yma i’ch helpu i ddod i amcangyfrif.

 

  Sefydliadau defnyddiol eraill  

Sefydliadau arbenigol sy’n rhoi cyngor am fod yn rhiant, cyswllt, cyfryngu, y gyfraith, swyddi ac arian.

Gofynnwch gwestiwn


Ffoniwch ar 0800 408 0308

Mae llinellau ar agor o 9 am i 5 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
E-bostiwch ni

   
 

Cymorth a ddarperir gan sefydliadau eraill

  Cynlluniwr cyllidebu  

Gall y cynlluniwr syml yma eich helpu i gynllunio eich arian fel mae’ch amgylchiadau’n newid.

  Cyfrifydd ysgaru a gwahanu  

Os ydych yn ysgaru, gwahanu neu ddiddymu partneriaeth sifil yng Nghymru neu yn Lloegr, gall y cyfrifydd cyfrinachol yma eich helpu i gadw rheolaeth ar eich arian, edrych ar sut y gallwch rannu beth sydd gyda chi a gweithio allan beth sy’n ddyledus gennych.

  Cymorth trefniadau plant Y Weinyddiaeth Cyfiawnder  

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn rhoi gwasanaeth i bobl sydd angen gwneud Trefniadau Cadwraeth Plentyn, ond sydd efallai yn anghytuno gyda’r rhiant arall. Bydd y gwasanaeth yn eich helpu i gymharu’r opsiynau sydd ar gael a pharatoi ar gyfer gwneud trefniadau.

 

  Gwiriad ariannol  

Atebwch gyfres o gwestiynau i gael gwiriad ariannol cyflym, cyfrinachol ac am ddim. Bydd y canlyniadau yn rhoi cyngor ac arweiniad sy’n deilwredig i’ch amgylchiadau.

  Canllaw DAD.info am reoli eich achos gyda’r CSA  

Cyngor a gwybodaeth ddiduedd i rieni sydd heb ofal dyddiol eu plentyn. Dewch o hyd i sut i reoli eich achos gyda’r CSA - gan gynnwys sut i osgoi dyledion a gweithredoedd cyfreithiol.

  Dewch o hyd i’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  

Bydd hwn yn eich helpu i ddod o hyd i’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol, ble y gallech gael gwybodaeth am wasanaethau gofal plant lleol. Maent hefyd yn cynnig help ychwanegol os ydych angen gofal plant i blentyn sydd ag anabledd neu sydd ag anghenion arbennig, neu os ydych angen gofal plant y tu allan i oriau arferol.

 

  Ap y we: Trefnu Gwahanu  

Dewch o hyd i help a chefnogaeth ar gyfer rhieni sydd wedi gwahanu gydag Ap y we: Trefnu Gwahanu.