Gwe-ap: Gwneud gwahanu yn llai cymhleth

Gwefan Gwneud Gwahanu yn Llai Cymhleth yw’r lle cyntaf i rhywun edrych arno i gael help a chefnogaeth ar ôl gwahanu.

Gallwch gael mynediad i:

  • Teclyn Cymorth wedi ei deilwra, i’ch helpu i greu cynllun i’ch cefnogi drwy’r broses o wahanu
  • Rhestr o sefydliadau lleol i chi
  • Gwybodaeth am ystod eang o bynciau gan gynnwys bod yn rhieni ar y cyd, cyfryngu a threfniadau gofal plant
  • Teclynnau fel cynlluniau bod yn rhiant
  • Enghreifftiau fideo o wahanol agweddau o wahanu

Mae Gwneud Gwahanu yn Llai Cymhleth yn rhan o rwydwaith Help a Chymorth i Deuluoedd sydd wedi Gwahanu (HSSF), sy’n anelu at helpu rhieni sydd wedi gwahanu i gydweithio i gyflawni beth sydd orau i’w plant.

Dechreuwch wneud gwahanu yn llai cymhleth gyda www.sortingoutseparation.org.uk/cy/home.