Wikivorce

Beth yw Wikivorce?

Mae tua 50,000 o bobl y flwyddyn yn elwa o’n gwasanaethau sydd yn rhad ac am ddim.

Felly, os ydych yn mynd drwy ysgariad neu’n gwahanu, gallwch gael popeth sydd ei angen arnoch i’ch helpu i ddod drwy hyn - heb wario ffortiwn ar gyfreithwyr

Sut y gall Wikivorce eich helpu

Gall y wybodaeth a chyngor am ddim gan Wikivorce eich helpu gyda:

Nid oes yn rhaid i ddiwedd eich perthynas gostio ffortiwn, gyda’n hoffer gwneud ysgaru yn llai cymhleth (DIY divorce).

Canllaw i wneud ysgaru’n llai cymhleth

Mae’r canllaw cam wrth gam yma’n egluro manylion cyfreithiol ysgaru, o ddiddymu’r briodas hyd at drefnu eich materion ariannol a gwneud trefniadau gofal plant.

Cyfrifydd ysgaru

Bydd yr offer rhyngweithiol yma’n rhoi syniad i chi o beth y gallech ei hawlio’n ariannol, yn seiliedig ar eich amgylchiadau unigol chi. Mae yna i’ch helpu pan fyddwch yn trafod telerau cytundeb yn ystod y broses Rhyddhad Ategol.

Canllawiau i gyfryngu a phensiynau

Oherwydd bod sawl agwedd i ysgaru, nid dim ond y pethau cyfreithiol, bydd y canllawiau addysgiadol yma yn eich help i ddelio gyda rhai o’r materion eraill y gallech fod angen eu hystyried.

Llyfrgell Wikivorce

Mae gan lyfrgell Wikivorce gannoedd o erthyglau sy’n llawn gwybodaeth a chyngor hanfodol. Mae’r cyfranwyr yn cynnwys y tîm Wikivorce, arbenigwyr cyfreithiol a phobl broffesiynol eraill.

Darperir y dudalen yma gan Wikivorce, ac nid yw’n cynrychioli barn na chred Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Efallai y bydd ffi i’w thalu ar gyfer defnyddio rhai o wasanaethau Wikivorce.

Useful information

This page has been provided by Wikivorce and do not represent the views or opinions of Child Maintenance Options.

There may be a charge for using some of Wikivorce’s services