Relate

Darperir y dudalen yma gan ‘Relate for Parents and Families’. Mae’n rhoi cyflwyniad i chi o’r gwasanaethau cwnsela maent yn eu cynnig sy’n anelu at ddatrys eich pryderon perthynas.

Pwy ydyn ni?

Pan fo cyplau yn penderfynu gwahanu, mae Relate for Parents and Families yn darparu cwnsela, help, gwybodaeth a chyngor gwerthfawr am sut i fod yn rhiant ar y cyd mewn ffordd gydweithredol.

Rydym yn gwybod ei fod yn gam mawr i bigo’r ffôn fyny i Relate - dyna pam rydym yn gwneud hi’n haws i gael y wybodaeth a chymorth sydd angen arnoch i fynd i’r afael gyda’ch pryderon.

Beth yw ein gwasanaethau?

Ffoniwch 0300 100 1234 i drefnu apwyntiad gydag un o’n cwnsleriaid hyfforddedig yng nghanolfan Relate sy’n agos i chi. Rydym hefyd yn darparu ystod o wasanaethau cwnsela ar-lein:

  • Sgwrsio’n Fyw – sgwrsio ar-lein ar unwaith gyda chwnsler Relate
  • Mapio Teuluo – cymhorthydd ar-lein Relate sy’n eich galluogi i fapio eich perthnasau gydag eraill er mwyn eich helpu i wneud newidiadau

†Codir ffi gyfradd leol o linellau daear neu ffônau symudol i rifau 0300.

Useful information

This page has been provided by Relate and does not represent the views or opinions of Child Maintenance Options.

There may be a charge for using some of Relate's services