Mumsnet

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant wedi bod yn gweithio’n agos gydag amryw o fudiadau sy’n cefnogi rhieni gan gynnwys Mumsnet, sydd wedi darparu’r tudalennau canlynol sy’n rhoi enghreifftiau o’r cymorth a gwasanaethau y maent yn eu cynnig.

Yn ôl yn 2000, roedd crëwr Mumsnet Justine Roberts, eisiau rhywle i fynd i gyfnewid gwybodaeth, problemau a chyngor gyda mamau eraill. Pan nad oedd yn gallu darganfod y fath le, fe aeth ati i sefydlu beth sydd nawr yn un o’r gwefannau rhiant mwyaf poblogaidd yn y DU.

Mae’r mwyafrif o’n gweithwyr yn famau sy’n gweithio’n hyblyg rhan-amser. Mae’n hathroniaeth yn syml: i wneud bywydau rhieni’n hawsach drwy gyd-gyfrannu gwybodaeth, profiad a chymorth.

Sut y gallwn helpu

P’un ai ydych yn fam newydd, yn fam gyda phlant yn yr ysgol neu yn fam gyda phlant yn eu harddegau, gall Mumsnet fod yn help i chi! Nid yn unig allwch chi gael gwybodaeth ddefnyddiol neu gymorth o’n gwefan, gallwch hefyd gynnig yr un gwasanaeth i famau eraill drwy ein fforymau a blogiau ar-lein.

Mae Mumsnet yn hyb ar-lein o wybodaeth ar gyfer bod yn rhiant. Gall eich helpu i ddarganfod mwy am amrywiaeth o bynciau fel:

Y Gymuned Mumsnet

Mae gwefan Mumsnet yn gymysgedd o fforymau sgwrsio ac erthyglau addysgiadol rhyngweithiol, felly mae’n wefan ble gallwch rwydweithio gyda mamau eraill a rhannu pryderon, profiadau a syniadau, yn ogystal â chael gwybodaeth.

Ysgaru a gwahanu

Enghreifftiau o’r fforymau yw:-

Mae gan Mumsnet hefyd adrannau sy’n cynnwys adolygiadau, cystadlaethau a chynigion arbennig.

Useful information

This page has been provided by Mumsnet and do not represent the views or opinions of Child Maintenance Options.

Mumsnet do not charge for using their services or tools.