Rhieni yn yr Alban - Parents in Scotland

Y bartneriaeth ‘Parenting across Scotland’

Partneriaeth rhwng mudiadau ar gyfer perthnasau rhwng oedolion ac elusenau plant, ar faterion sy’n effeithio ar rieni a theuluoedd yn yr Alban heddiw.

www.parentingacrossscotland.org

Teuluoedd un rhiant yn yr Alban - One Parent Families Scotland

Gwybodaeth, llinell gymorth, cyhoeddiadau, llenyddiaeth a hyfforddiant ar gyfer rhieni unigol.

www.opfs.org.uk

 

Parentline Scotland

Yn cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n gweithredu fel rhiant, gan gynnwys llys-rieni a neiniau a theidiau.

www.children1st.org.uk/parentline