Cyfryngu

 
Relate logo

Relate i rieni

Mae Relate yn cynnig cyngor yn benodol ar gyfer rhieni a’u teuluoedd, yn eu helpu i ddatrys pryderon perthynas gydag amrywiaeth o gymorth a gwasanaethau.

Ewch yn syth i Relate i rieni

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Relate i rieni

 
 
National Family Mediation logo

Cyfryngdod Teuluol Cenedlaethol

Rhwydwaith o Wasanaethau Cyfryngdod Teuluol lleol yng Nghymru a Lloegr, sydd ddim am wneud elw, sy’n cynnig cymorth i barau, priod neu ddibriod, sydd yn y broses o wahanu neu ysgaru.

 

Relate

Sefydliad cenedlaethol sy’n cynnig gwasanaethau cynghori trwy ei swyddfa rhwydwaith genedlaethol. Er mwyn darganfod eich swyddfa agosaf neu i ddarganfod y gwasanaethau eraill maent yn eu cynnig, cliciwch ar y cyswllt isod

www.relate.org.uk

 

Perthnasau - Yr Alban

Yn rhoi cymorth i rieni sy’n gwahanu neu ysgaru, i wneud eu trefniadau eu hunain a threfniadau am y dyfodol.

www.relationships-scotland.org.uk