Cyngor cyfreithiol

 
Resolution Logo

Datrysiad

Mae’r gymdeithas cyfraith deuluol yn cynrychioli 5500 o gyfreithwyr teuluol yng Nghymru a Lloegr. Mae ei haelodau wedi ymrwymo i ddadansoddiad adeiladol i anghytundebau

Ewch yn syth i Datrysiad

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Ddatrysiad

 
 
Wikivorce logo

Wikivorce

Ysgariad a Gwahanu – Cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor am ddim

Mae Wikivorce yn wefan cymdeithasol gweithredol sy’n tyfu’n gyflym, yn cyflwyno mynediad AM DDIM i wybodaeth a chefnogaeth sydd eu hangen ar bobl yn dilyn toriad mewn perthynas
dwys.

Ewch yn syth i Wikivorce

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Wikivorce

 
 
 
Citizens Advice Logo

Cyngor ar Bopeth

Gwasanaeth cenedlaethol yw Cyngor ar Bopeth sy’n helpu pobl ddatrys amrywiaeth helaeth o faterion gan gynnwys y gyfraith, arian a thai. Gallwch gael mynediad i’w help ar-lein, dros y ffôn neu yn bersonol yn un o’i ganolfannau

Ewch yn syth i Cyngor ar Bopeth

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Cyngor ar Bopeth

 

Cyngor Cyfreithiol Cymdeithasol

Gwasanaeth cyfreithiol cyfrinachol wedi ei ariannu gan y Llywodraeth yn cynnig cyngor am ddim i’r rhai sy’n gymwys am gymorth cyfreithiol yng Nghymru ac yn Lloegr.

Am ragor o wybodaeth am gymorth cyfreithiol ac i ddarganfod os ydych yn gymwys i’w dderbyn a sut i wneud cais, ewch i GOV.UK

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (Cafcass)

Gwybodaeth, llinell gymorth, cyhoeddiadau, llyfrgell a hyfforddiant i rieni unigol.

www.opfs.org.uk

Cymdeithas Cyfraith Yr Alban

Y corf llywodraethol i gyfreithwyr Albanaidd. Mae’n hyrwyddo lles cyfreithwyr a lles y cyhoedd mewn perthynas â materion cyfreithiol.

www.lawscot.org.uk

 

Bwrdd cyngor cyfreithiol Yr Alban

Mae Bwrdd Cyngor Cyfreithiol Yr Alban yn gyfrifol am reoli cyngor cyfreithiol yn Yr Alban a gallant ddweud wrthych a ydych yn debyg o fod yn gymwys i dderbyn cyngor cyfreithiol.

www.slab.org.uk