Iechyd

Dewisiadau GIG (NHS Choices)

Darganfod beth yw’ch opsiynau ar gyfer mynediad i wasanaethau iechyd.

www.nhs.uk

Galw Iechyd Cymru (NHS Direct)

Darparu gwybodaeth a chyngor am iechyd, salwch a gwasanaethau iechyd yng Nghymru & Lloegr.

www.nhsdirect.nhs.uk

 

GIG 24 (NHS 24)

Gwasanaeth gwybodaeth iechyd a chyngor gofal hunan ar gyfer yr Alban.

www.nhs24.com