Cyflogaeth

Canolfan Byd Gwaith

www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

Paru swyddi ar-lein

www.gov.uk/jobs-jobsearch

 

Gweithio, swyddi a phensiynau

www.gov.uk/browse/working

Skills Development Scotland - Datblygu sgiliau yn Yr Alban

Ewch i wefan My World of Work i gael cyngor gyrfa a dulliau ar gyfer: dewis gyrfa, dysgu a hyfforddiant, gwneud cais am swyddi, a newid gyrfa.

www.myworldofwork.co.uk/