Emosiynol

 
Mankind logo

The ManKind Initiative

Cymorth i ddynion sy'n dioddef o gamdriniaeth ddomestig a thrais yn y cartref.

Mae ManKind yn cefnogi dynion sy'n dioddef trais neu gamdriniaeth ddomestig arall oddi wrth eu partner.

Ewch yn syth i ManKind

Darganfyddwch mwy am ManKind

 
 
Refuge logo Women's Aid logo

Llinell gymorth National Domestic Violence Helpline

Partneriaeth rhwng Women's Aid a Refuge

Llinell gymorth rhadffôn yn cynnig gwybodaeth, help gyda chynllunio diogelwch, cyfleusterau cyfieithu a mynediad i lety lloches argyfwng.

Ewch yn syth i Linell gymorth National Domestic Violence Helpline

Darganfyddwch mwy am llinell gymorth y National Domestic Violence Helpline

 

Scottish Domestic Abuse Helpline

Llinell gymorth rhadffôn yn cynnig gwybodaeth, help gyda chynllunio diogelwch, cyfleusterau cyfieithu a mynediad i lety lloches argyfwng.

www.scottishwomensaid.org.uk

 

Karma Nirvana

Mae Karma Nirvana yn brosiect ar gyfer dynion a merched Asiaidd. Mae staff Karma Nirvana a rhan fwyaf o'i 18 o wirfoddolwyr wedi goroesi priodas dan orfod a thrais ar sail 'anrhydedd'.

www.karmanirvana.org.uk