Helpu eich plentyn wrth wahanu

Gall plant deimlo llawer o emosiynau gwahanol pan fydd eu rhieni’n gwahanu. Mae’n bwysig i gadw golwg agos arnynt a’u helpu i ddelio gydag unrhyw deimladau maent yn eu profi.

Sut gall plant ymateb i wahanu

Fel oedolion, gall blant teimlo llawer o emosiynau gwahanol pan maent eu rhieni’n gwahanu. Efallai byddant yn teimlo’n grac, yn drist, yn gofidio, teimlo rhyddhad, yn ddryslyd, yn euog, teimlo cywilydd neu deimlo’n nerfus.

Mae llawer o blant yn ei chael hi’n anodd mynegi emosiynau fel hyn. Efallai byddant yn cadw eu teimladau oddi wrthych yn bwrpasol. Yn enwedig os gallant weld eich bod yn gofidio yn barod ac nad ydynt am wneud i chi deimlo’n waeth.

Mae’r ffordd y mae plant yn ymateb i wahanu hefyd yn gallu dibynnu ar eu hoedran.

Mwy am Delio gyda’ch emosiynau.

Helpu plant gyda’u theimladau

Dweud wrthynt beth sy’n digwydd. Os byddwch yn dweud dim, efallai bydd eich plentyn yn dechrau teimlo’n bryderus a thynnu casgliadau nhw eu hunain am y rhesymau rydych wedi gwahanu, gan gynnwys beio nhw eu hunain. Meddyliwch am oedran eich plentyn neu blant pan fyddwch yn penderfynu beth i ddweud wrthynt.

Cysurwch nhw. Dweud wrthynt yn gyson bod y ddau riant yn eu caru nhw ac nid nhw sydd ar fai am y perthynas yn dod i ben.

Helpwch nhw i gadw mewn cysylltiad gyda’r ddau riant (oni fod risg o niwed). Gall hyn fod yn alwad ffôn dyddiol neu ymweliad wythnosol.

Crëwch arferion newydd - a chadwch atynt. Mae plant angen trefn arferol a sefydlogrwydd i deimlo’n ddiogel.

Gofynnwch iddynt ddweud wrthych sut maen nhw’n teimlo. Gadewch iddynt wybod eich bod yna iddyn nhw bryd bynnag y maen nhw am siarad.

Gadewch iddynt siarad gyda rhywun arall. Efallai byddant yn ei chael hi’n haws i siarad gyda nain neu daid neu berthynas arall.

Byddwch yn ofalus i beidio â rhoi arwyddion cymysg. Gwnewch yn glir bod y perthynas trosodd am byth, er ei fod yn bosibl i’r rhiant arall bod yn rhan o’u bywyd.

Parhewch i fod yn oedolyn. Gwnewch eich gorau i gadw eich dicter, dolur a theimladau eraill am ddiwedd y berthynas i ffwrdd o’ch plentyn, gan nad ydych am iddynt boeni.

Derbyn bod gan eich plentyn rhiant arall. Pryd bynnag rydych yn meddwl am riant arall eich plentyn, mae’ch plentyn ond yn gweld mam neu dad. Ceisiwch:

  • gadael i’ch plentyn siarad am y rhiant arall
  • siarad yn barchus amdanynt ac iddynt pan fydd eich plentyn yn bresennol
  • derbyn eu rôl ym mywyd eich plentyn
  • sicrhau eich bod yn rhannu gwybodaeth bwysig am eich plentyn gyda nhw.