Help i ddelio gyda gwahanu

Gall gwahanu fod yn amser anodd i rieni. Yn y cyfamser, rhaid i chi wneud penderfyniadau a chynlluniau, a pharhau i fod yn rhiant gwaeth yr holl derfysg. Mae’r adran yma yn anelu at eich helpu chi gyda hwn.

Ymdopi gyda gwahanu

Mae’n berffaith normal i brofi ystod o emosiynau llethol wrth fynd trwy wahanu. Darganfyddwch sut y gallwch ddechrau delio gyda’r emosiynau yma.

Delio gyda’ch emosiynau

Efallai bod eich plentyn hefyd yn cael trafferth i ddelio gyda’u hemosiynau - darganfyddwch beth y gallwch chi ei wneud er mwyn gwneud pethau’n fwy hwylus iddynt.

Helpu eich plentyn gyda gwahanu

Arian yw un o’r pryderon mwyaf i rieni sy’n gwahanu. Darllenwch am sut i gymryd rheolaeth dros eich sefyllfa ariannol newydd.

Arian ar ôl gwahanu

Bod yn rhieni ar wahân

Mae’n well i blant pan fydd y ddau riant yn chwarae rhan yn eu bywydau. Cymerwch y camau cyntaf tuag at weithio gyda’ch cynbartner fel “rhiant ar y cyd”.

Bod yn rhiant ar y cyd ar ôl gwahanu

Dysgwch sut i reoli gwrthdaro gyda’ch cynbartner, fel gall y ddau ohonoch ffocysu ar anghenion eich plentyn.

Rheoli gwrthdaro ar ôl gwahanu

Deall y rheolau am drefniadau cyswllt, a pam y mae’n bwysig i blant treulio amser gyda’r ddau riant.

Cynhaliaeth plant a threfniadau cyswllt

Cael help i siarad gyda’ch cynbartner am y trefniadau i’ch plant.

Cyfryngu

Materion ymarferol

Cael y ffeithiau am wahanu, ysgaru a diddymu partneriaethau sifil.

Dod a pherthynas i ben

Mae trefnu ble byddwch yn byw yn un o’r pethau cyntaf y bydd angen i chi ei gwneud pan fyddwch yn gwahanu.

Opsiynau a hawliau cartrefu

Sefydliadau defnyddiol eraill

Cael mwy o wybodaeth, cyngor a chymorth gan sefydliadau defnyddiol eraill