Cwcis

Mae’r dudalen yma yn egluro ein defnydd o cwcis ar y wefan yma. Mae’n rhoi gwybodaeth am ba fath o cwcis rydym yn eu defnyddio a pham.

Wrth gynnig gwasanaethau i chi, rydym yn awyddus iddynt fod yn hwylus, defnyddiol a dibynadwy. Wrth roi gwasanaethau ar y rhyngrwyd, gall hynny weithiau olygu bod angen rhoi mân ddarnau o wybodaeth ar eich cyfrifiadur, neu ddyfais arall, fel ffôn symudol, er enghraifft. Mae hyn yn cynnwys ffeiliau sy’n cael eu galw’n cwcis. Ni ellir defnyddio’r rhain i ddod o hyd i bwy ydych chi’n bersonol.

Mae’r darnau yma o wybodaeth yn cael eu defnyddio i wella gwasanaethau ar eich cyfer chi, er enghraifft:

  • galluogi gwasanaeth i adnabod eich cyfrifiadur neu ddyfais arall fel nad oes raid i chi roi’r un wybodaeth sawl gwaith yn ystod un dasg
  • sylweddoli eich bod wedi rhoi eich enw a’ch cyfrinair (password) yn barod, felly nid oes raid i chi wneud hyn ar gyfer bob tudalen ar y wefan pan ofynnir amdanynt
  • mesur faint o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau, fel y gallant gael eu hwyluso a sicrhau eu bod yn gweithio’n gyflym

Gallwch reoli’r ffeiliau bychain yma eich hunan a chael gwybod mwy amdanynt - Cwcis gwe-borwyr – beth ydynt a sut i’w rheoli .

Ein defnydd o cwcis

Os ydych wedi ymateb i holiadur ar ein gwefan, rydym yn defnyddio cwci i atal gwahoddiad arall i ymateb i’r holiadur rhag cael ei gynnig i chi:

Enw: count
Cynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap
Darfod ar ôl: 5 diwrnod

Cwcis i wella gwasanaeth

Mae gwasanaeth Google Analytics yn gosod cwcis i’n helpu i amcangyfrif faint o ymwelwyr sydd wedi bod i’r wefan a faint o ddefnydd sy’n cael ei wneud ohoni:

Enw: _utma
Cynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap
Darfod ar ôl: 2 flynedd

Enw: _utmb
Cynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap
Darfod ar ôl: 30 munud

Enw: _utmc
Cynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap
Darfod ar ôl: pan fo’r defnyddiwr yn gadael y porwr

Name: _utmd
Cynnwys arferol: rhif wedi ei greu ar hap a gwybodaeth am sut y cyrhaeddwyd y wefan (er enghraifft, yn uniongyrchol neu drwy gyswllt, chwilio fesul gwybodaeth neu chwilio masnachol)
Darfod ar ôl: 6 mis

Cewch fwy o fanylion am y cwcis a osodir gan Google Analytics, ewch i’r wefan Google Code.

Yn ôl i dop y dudalen