Dod a trefniadau Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) i ben

Rhwng 2014 a 2017, bydd yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) yn cysylltu gyda’u holl gleientiaid ynglyn â dod a’u trefniadau cynhaliaeth plant presennol i ben a chynnig cymorth iddynt i roi trefniadau newydd mewn grym. Os effeithir arnoch gan y newidiadau yma, bydd y CSA yn ysgrifennu atoch pan fydd yn amser gweithredu. Cysylltwch gydag Opsiynau Cynhaliaeth Plant i ddarganfod mwy am beth i’w wneud pan fydd eich trefniadau CSA yn dod i ben a beth yw eich opsiynau.

Beth i'w wneud pan fydd eich trefniadau CSA yn dod i ben

Mae cyfrifoldeb ar y ddau riant i gynnal eu plant, felly mae’n bwysig iawn eich bod yn gwneud trefniadau newydd. Mae yna wahanol fathau o drefniadau gall rhieni eu gwneud i gynnal eu plant pan fydd eu trefniadau CSA yn dod i ben. Unwaith mae eich trefniadau yn dod i ben, ni fydd y CSA bellach yn casglu a thalu allan cynhaliaeth plant ar eich cyfer. Sicrhewch nad ydych yn mynd heb drefniadau cynhaliaeth plant ar gyfer eich plant.

Gwneud trefniadau cynhaliaeth plant eich hun

Cytundebau teuluol yw trefniadau cynhaliaeth plant a gytunwyd arnynt gan rieni rhwng ei gilydd. Gallant fod yn hawdd i’w trefnu, yn hyblyg, a gallant helpu rhieni i weithio gyda’i gilydd a chanolbwyntio ar beth sydd orau i’w plant. Cewch wybod mwy am beth yw cytundeb teuluol a sut allwch wneud un yn:

Cytundebau teuluol

Gwneud trefniadau trwy’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Os na allwch wneud cytundeb teuluol, gallwch wneud cais i ddefnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant i’ch helpu i ddatrys eich trefniadau cynhaliaeth

Trefniadau Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Trefniadau eraill

Os ydych yn byw yng Nghymru neu Lloegr, gallwch fynd trwy’r llysoedd i roi gorchymyn cydsynio mewn grym. Yn yr Alban, gallwch wneud contract a elwir yn gofnod o gytundeb.