Trefniadau eraill

Os nad ydych yn gallu gwneud i gytundeb teuluol weithio i chi, gallwch wneud cytundeb cynhaliaeth plant statudol. Fel arall, gallwch ofyn i’r llys gymryd rhan.

Cytundebau cynhaliaeth plant statudol

Mae cytundebau statudol yn gytundebau sydd wedi’i gosod gan wasanaeth cynhaliaeth plant statudol y Llywodraeth. Mae’r Asiantaeth Cynnal Plant yn rheoli cynlluniau cynhaliaeth plant 1993 a 2003 y Llywodraeth ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau ers mis Rhagfyr 2012.

Darganfod mwy am y gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol.

Gorchymyn cydsynio (math o orchymyn llys yng Nghymru a Lloegr)

Mae rhieni sy’n byw ar wahân yng Nghymru a Lloegr hefyd yn gallu trefnu cynhaliaeth plant drwy fynd drwy’r llys i roi gorchymyn cydsynio ar waith.

Cofnod cytundeb (Minute of agreement) (yn yr Alban)

Yn yr Alban, gallwch wneud contract o’r enw cofnod cytundeb. Mae hwn yn gallu cael ei gofrestru i’w wneud yn gyfreithiol rwym, heb orfod mynd i’r llys.

Cael mwy o wybodaeth am ddefnyddio’r llys.