Helpu rhywun rydych yn adnabod

Yn ddealladwy, mae rhieni’n aml yn troi at eu ffrindiau a theulu am gefnogaeth pan maent yn delio gyda digwyddiadau anodd, fel gwahanu. Efallai mai dim ond rhywun i wrando y maent eu hangen neu efallai bydd angen gwybodaeth a chymorth arnynt. Efallai byddant hyd yn oed eisiau i chi eu helpu gosod trefn ar gynhaliaeth plant.

Pa fath o help sydd angen ar rieni?

Gall ffrindiau a theulu fod yn werthfawr iawn i rieni sy’n delio â gwahanu. Gallech fod mewn sefyllfa i gynnig cysur, cefnogaeth emosiynol neu help ymarferol. Efallai gallech hefyd eu helpu i gymryd golwg cytbwys ar y sefyllfa ac i ddod o hyd i’r datrysiadau gorau ar gyfer eu hanghenion.

Helpu rhywun siarad am gynhaliaeth plant

Mae rhai pobl yn ei chael hi’n anodd siarad â rhiant arall eu plentyn. Efallai bydd eich ffrind neu berthynas angen help gyda hwn.

Bydd cael sgwrs am drefniadau i blant yn cynnwys trafodaeth a chyfathrebu. Ond mae'r rhain yn bethau mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei wneud pob dydd. Efallai y byddwch yn eu galw yn:

  • siarad a gwrando
  • darganfod cyfaddawd

Gallwch helpu eich ffrind neu berthynas trwy eu hannog i weithio ar y sgiliau hyn.

Mae gennym ystod othaflenni gall eu helpu nhw gyda hwn.

Efallai bydd y person rydych yn ceisio eu helpu yn gofyn i chi fod yn bresennol yn ystod y sgwrs i weithredu fel “cyflafareddwr”. Mae gweithredu fel cyflafareddwr yn golygu “bod yn niwtral”.

Mwy o wybodaeth am chyflafareddu.

Helpu rhywun trefnu cynhaliaeth plant.

Mae llawer o wybodaeth am gynhaliaeth plant ar y wefan yma. Gallwch ddarllen hwn eich hunan a dweud wrth eich ffrind neu berthynas beth rydych wedi eu dysgu, neu gallwch eu hannog i ddarllen y wybodaeth eu hunain. Gallwch hyd yn oed gwneud y ddau.

Gallwch hefyd lawr lwytho ein taflenni a siarad trwy rain gyda’r person rydych yn ceisio helpu.

Os hoffech chi neu’ch ffrind siarad gyda rhywun am gynhaliaeth plant, ffoniwch ni ar 0800 988 0988 am sgwrs gyfrinachol. Gallwch ofyn am gael siarad Cymraeg.

Helpu rhywun ddelio gyda gwrthdaro

Gall dod yn ynghlwm gyda gwrthdaro tra ei fod yn mynd ymlaen fod yn beryglus, felly dylech feddwl yn ofalus cyn ymyrryd. Bydd pob sefyllfa yn wahanol ac nid oes unrhyw reolau cadarn am beth ddylech wneud.

Os yw eich ffrind neu berthynas yn dioddef o gamdriniaeth neu drais yn y cartref dylech gael help proffesiynol cyn gwneud unrhyw beth arall.

Ffoniwch un o’r sefydliadau yn ein hadran sefydliadau defnyddiol eraill ac eglurwch y sefyllfa i ymgynghorydd hyfforddedig cyn penderfynu beth i’w wneud nesaf.

Cael mwy o help a chymorth

Os oes angen help proffesiynol arnoch, mae sefydliadau defnyddiol eraill gall eich helpu.