Angen cysylltu gyda'r Asiantaeth Cynnal Plant neu'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant?

Os ydych yn gwsmer Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu Asiantaeth Cynnal Plant, byddwch angen cysylltu gyda'r asiantaeth berthnasol.

 

Beth yw cytundeb teuluol?

Trefniadau cynhaliaeth plant a gytunir arnynt rhwng rhieni eu hunain ydy cytundebau teuluol. Mae 5 cam i wneud cytundeb teuluol.

Ydych yn un o gleientiaid yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA)? Cewch weld yma sut mae’r CSA yn newid.

 

Oes gennych gwestiwn am gynhaliaeth plant?

Edrychwch ar y cwestiynau cyffredin yma am gynhaliaeth plant i weld os gellir cael atebion ar-lein.

 

Angen help neu gymorth am wahanu?

Gwneud gwahanu yn llai cymhlethPenderfynwch gyda beth rydych angen help ac yna dewch o hyd i gyrff yn eich ardal chi sy’n cynnig cymorth arbenigol i wneud gwahanu’n llai cymhleth.

Cysylltwch â ni

0800 408 0308
Mae llinellau ar agor o 9 am i 5 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.