Sut i gael mwy o wybodaeth

  • Lle gallaf gael help gydag agweddau ymarferol ac emosiynol ar fagu plant ar wahĊn a threfnu cynhaliaeth plant?

    Rydym yn darparu taflenni gwybodaeth ar gyfer materion mae rhieni sy’n byw ar wahĊn neu’n gwahanu angen delio gyda hwy yn aml. Rydym yn cynnig taflenni ar faterion cyfreithiol, lles emosiynol, tai, arian a chyflogaeth. Gallwch lawr-lwytho’r rhain o’r adran help i ddelio gyda gwahanu o’r wefan yma.

    Rydym hefyd yn cynnig rhestr o fudiadau defnyddiol eraill y gallwch gysylltu gyda nhw am help a chymorth arbenigol mewn meysydd fel cyfryngu, iechyd a chyngor teuluol.

  • Ble gallaf gael help gyda thrais teuluol?

    Efallai y byddwch eisiau siarad gyda rhywun proffesiynol fel cynghorydd neu arbenigwr am drais teuluol. Gallwch gael hyd i restr o sefydliadau defnyddiol yn yr adran trais teuluol o’r wefan yma.