Cyfrifydd cynhaliaeth plant

Os ydych yn ceisio cytuno ar swm ar gyfer eich cytundeb teuluol, gall ein cyfrifydd roi syniad i chi o’r swm y gallwch ddisgwyl dalu neu gael.

Gallwch ddefnyddio’r cyfrifydd yma i amcangyfrif eich cynhaliaeth plant. Gall eich helpu i:

  • gytuno ar swm gyda’r rhiant arall os ydych yn ei drefnu eich hunain
  • gael syniad o’r swm y byddai’r llywodraeth yn ei gyfrifo ar eich cyfer (gan gynnwys ffioedd casglu a ffi cais)

Mae’r cyfrifydd yn seiliedig ar y rheolau a ddefnyddir gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Peidiwch â defnyddio’r cyfrifydd os oes gennych achos ‘cynllun 1993’ neu ‘cynllun 2003’. Mae'r rhain yn cael eu rheoli gan yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA).

Mae’r cyfrifydd yn rhoi amcangyfrif. Gall yr union swm fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn ei gyfrifo fod yn wahanol.

Cyn i chi ddechrau

Byddwch angen manylion am incwm y rhiant fydd yn talu.

Edrychwch ar y cyfraddau cynhaliaeth plant cyn defnyddio’r cyfrifydd.

Os yw eich amgylchiadau wedi newid

Os oes gennych achos gyda’r Asiantaeth Cynhaliaeth Plant (CSA) neu’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ar hyn o bryd a bod eich amgylchiadau wedi newid, cysylltwch gyda’r swyddfa sy’n rheoli eich achos. Byddant yn dweud wrthych os bydd eich taliadau cynhaliaeth plant yn newid.

Cyfrifo eich cynhaliaeth plant