Hygyrchedd

Wrth ddylunio'r wefan, ystyriwyd anghenion ein defnyddwyr sydd ag anawsterau gweld, neu sy'n ei chael yn anodd defnyddio llygoden. Mae'n gwbl gydnaws â meddalwedd darllen sgrin boblogaidd, a gellir ei llywio gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig. Os cewch unrhyw anhawster wrth geisio dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ceisiwch ddefnyddio'r teclyn chwilio yn ôl allweddair sydd i'w gael ar yr ochr dde ar ben bob tudalen.

Bysellau cyrchu

Mae bysellau cyrchu yn cynnig llwybr brys, sy'n gyflym a hawdd, i dudalennau cyffredin heb fod angen llygoden ac maent wedi cael eu cynnwys i helpu defnyddwyr anabl i lywio o amgylch y wefan.

Mae bysellau cyrchu ar gael ar gyfer y ddewislen ar ben y sgrin a sawl tudalen bwysig arall.

Gellir eu defnyddio trwy ddal y fysell Alt a gwasgu'r fysell a ddangosir. Dylech ddilyn hyn drwy wasgu Return / Enter (Defnyddwyr Internet Explorer yn unig).

Ar gyfer Mozilla Firefox

Maent yn cael eu ddefnyddio trwy wasgu Shift a Alt a gwasgu'r fysell a ddangosir.

0   Gwybodaeth am hygyrchedd
1   Hafan
3   Map o'r wefan
4   Syth i chwilio
8   Telerau ac amodau
9   Adborth am y wefan hon
a   Amdanom ni
c   Saesneg/English
d   Ymgynghorwyr
d   Cyflogwyr
i   Beth yw cynhaliaeth plant?
n   Syth i lywio
o   Cysylltwch â ni
s   Syth i'r cynnwys
u   Sefydlu cynhaliaeth plant
y   Eich achos

Top y dudalen

Newid maint y testun

Gallai fod yn haws i rai defnyddwyr ddarllen y wefan drwy newid maint y testun sy'n ymddangos.

Microsoft Internet Explorer

Cynyddu neu leihau maint y testun

 • Wrth ddal y fysell Alt i lawr, pwyswch V
 • Pwyswch X
 • Dewiswch un o'r meintiau testun sydd eisoes wedi eu gosod drwy ddefnyddio naill ai'r fysell Saeth i fyny neu Saeth i lawr a phwyso Return / Enter

Firefox

Cynyddu maint testun - Wrth ddal y fysell Controli lawr, pwyswch +
Lleihau maint y testun - Wrth ddal y fysell Controli lawr, pwyswch -

Opera

Cynyddu maint testun - Wrth ddal y fysell Shift i lawr, pwyswch +
Lleihau maint y testun - Wrth ddal y fysell Shifti lawr, pwyswch -

Top y dudalen

Newid lliwiau

Gall newid lliw cefndir y wefan fod yn arbennig o ddefnyddiol i ddefnyddwyr sy'n dibynnu ar dechnoleg chwyddo gan fod gwyn yn gallu cynhyrchu disgleirdeb anghyfforddus. Mae hefyd yn bosibl newid lliw'r testun ar gorff y wefan. Gellir gwneud hyn drwy newid y dewisiadau yn y porwr:

Microsoft Internet Explorer

 • ewch ir ddewislen Tools/Cymorth
 • dewiswch Internet Options/Opsiynau Rhyngrwyd
 • dewiswch Accessibility/Hygyrchedd
 • ticiwch y bocs wrth ochr "Ignore colors specified on web pages/Anwybyddwch y lliwiau a benodwyd ar dudalennaur we"
 • dewiswch OK/Iawn
 • dewiswch Colors/Lliwiau
 • sicrhewch nad oes tic yn y bocs wrth ochr "Use windows colors/Defnyddio lliwiau Windows"
 • defnyddiwch y dewiswyr lliwiau Text/Testun a Background/Cefndir
 • cadarnhewch y lliwiau OK/Iawn
 • cadarnhewch yr opsiynau OK/Iawn

Firefox

 • ewch i'r ddewislen Tools
 • dewiswch Options
 • o fewn yr opsiynau, dewiswch Content
 • dewiswch Colors
 • sicrhewch nad oes tic yn y bocs wrth ochr "Allow pages to choose their own colors"
 • sicrhewch nad oes tic yn y bocs wrth ochr "Use system colors"
 • defnyddiwch y dewiswyr lliwiau Text a Background
 • cadarnhewch y lliwiau OK
 • cadarnhewch yr opsiynau OK
 • Defnyddiwch y fysell diben F5 i ail osod y sgrin

Opera

Eich opsiynau yw

 • Dewislen Tools, Preferences a dewis web pages neu;
 • Dewislen View, Style a dewis user mode

Awgrymir yn gryf y dylai defnyddwyr arbrofi gyda'r gosodiadau, er mwyn cael yr effaith angenrheidiol.

Top y dudalen

Gwybodaeth ar ffurfiau eraill

Gellir darparu gwybodaeth mewn Braille neu ffont mwy. Lle bo angen, gallwn drefnu i ymweld â chleient yn eu cartref. Gallwn ddarparu cynghorwyr ieithyddol neu gallwn gynnig gwasanaeth Language Line os nad Cymraeg neu Saesneg yw dewis iaith y cleient. 

Top y dudalen