Ein safonau

Gwasanaeth ffôn

Anelwn at ateb galwadau ffôn o fewn un munud.

Ffonio cwsmeriaid o fewn yr amser a gytunwyd arno

Anelwn at gysylltu gyda chwsmeriaid o fewn tri diwrnod gwaith wedi iddynt gytuno i gael eu cyfeirio gan sefydliad y mae gennym drefniant cyfeirio ffurfiol gyda nhw neu o fewn terfynau amser eraill a gytunwyd arnynt gyda’r cleient.

E-bost

Rydym yn anelu i ymateb i e-byst o fewn 24 awr.

Safon gwasanaeth

Rydym yn anelu at roi gwasanaeth o safon sy’n helpu cleientiaid i ddeall eu hopsiynau cynhaliaeth plant a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt. Rydym yn anelu at gyrraedd lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid o o leiaf 75% gan ddefnyddwyr y gwasanaeth.