Straeon pobl eraill

Rydym yn credu ei fod yn dda i bobl rannu eu straeon. Drwy rannu eich stori gyda phobl mewn amgylchiadau tebyg gallwch eu helpu i gynllunio eu camau nesaf.