Opsiynau Cynhaliaeth Plant – Amdanom ni

Yn Opsiynau Cynhaliaeth Plant, rydym yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth ddiduedd am ddim i helpu rhieni i wneud dewisiadau am gynhaliaeth plant.

Mae'r ffaith ein bod yn ddiduedd yn golygu ein bod yma i helpu'r ddau riant, neu unrhyw un arall sydd gyda diddordeb mewn cynhaliaeth plant ac nid ydym yn ochri gydag unrhyw ffordd benodol o drefnu cynhaliaeth plant.

Rydym yma i’ch helpu:

  • os ydych chi'n gwahanu oddi wrth y rhiant arall neu nad ydych yn byw gyda nhw ac rydych angen gwneud trefniadau cynhaliaeth plant 
  • os oes gennych gyfrifoldeb am blentyn nad yw’n byw gyda'i rieni, er enghraifft os ydych yn nain neu daid, neu berthynas arall
  • os ydych yn meddwl am newid o drefniadau cynhaliaeth plant statudol i gytundeb teuluol, neu fel arall
  • os yw eich trefniadau cynhaliaeth plant wedi methu neu os nad ydynt yn gweithio fel y byddech yn hoffi.

Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad gyda chyrff arbenigol sy'n gallu rhoi cymorth a chyngor mewn meysydd sy’n gysylltiedig â gwahanu fel tai, cyflogaeth ac arian.

Os ydych yn warcheidwad, perthynas neu ffrind, neu os oes gennych ddiddordeb proffesiynol mewn cael gwybod mwy am gynhaliaeth plant, efallai y gallwn eich helpu chithau hefyd.

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn wasanaeth am ddim a ddarperir ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Agorodd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn 2012 ac mae nawr yn rheoli pob cais newydd a wneir am achos statudol. Mae’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn defnyddio rheolau ychydig yn wahanol i’r Asiantaeth Cynnal Plant, sydd bellach wedi cau ar gyfer ceisiadau newydd ond sy’n parhau i reoli nifer o drefniadau statudol a sefydlwyd cyn mis Rhagfyr 2013.

Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant ar wahân i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, ond gallwn roi gwybodaeth i chi am ddefnyddio trefniadau Talu Uniongyrchol a gwasanaeth Casglu a Thalu (y ddwy ffordd o drefnu cynhaliaeth plant drwy’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant).

Os ydych eisiau defnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, bydd yn rhaid i chi gysylltu gydag Opsiynau Cynhaliaeth Plant cyn y gallwch wneud cais.