Beth yw cynhaliaeth plant a sut gellir ei newid?

Cymorth reolaidd gan rieni sy'n byw ar wahân i'w plant. Ar hyn o bryd, mae dros hanner miliwn o blant yn y DU yn elwa o gytundeb teuluol.

 
 

Oes gennych gwestiwn am gynhaliaeth plant?

Edrychwch ar ein hadran Cwestiwn ac Ateb am wybodaeth ynglŷn â sefydlu trefniadau cynhaliaeth plant a sut gall opsiynau cynhaliaeth plant eich helpu.

 

Gwneud gwahanu yn llai cymhleth - ein gwe-ap newydd

Gwneud gwahanu yn llai cymhlethPenderfynwch beth rydych angen help arno, ac yna chwiliwch am y mudiadau all gynnig cymorth arbenigol i chi ar y materion sy'n effeithio arnoch chi fel rhiant sydd wedi gwahanu.

Cysylltwch â ni

0800 408 0308
Mae llinellau ar agor o 9 am i 5 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.